Maksekaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuulikindlad pakettaknad ja vaheseinad

Pilkington kaitseklaas, klass BR ja SG Kuulikindlus
BR2S kaitseklaas mitmekordne lamineeritud käsirelv 9mm Luger
BR2NS kaitseklaas mitmekordne lamineeritud  
BR3S kaitseklaas mitmekordne lamineeritud käsirelv 0,357 Magnum
BR3NS kaitseklaas mitmekordne lamineeritud  
BR4S kaitseklaas mitmekordne lamineeritud käsirelv 0,44 Magnum
BR4NS kaitseklaas mitmekordne lamineeritud  
BR6S kaitseklaas mitmekordne lamineeritud relv 7,62x51
BRANS kaitseklaas mitmekordne lamineeritud  
BR7S kaitseklaas mitmekordne lamineeritud relv 7,62x51 teraskuul
BR7NS kaitseklaas mitmekordne lamineeritud  
TURVAKLAASID
Mõõtulõigatud klaasi hind eur/m2 (ilma käibemaksuta).
3 mm 10 Tripleks 7 mm 49
4 mm 11 Tripleks 8 mm 50
5 mm 15 Tripleks 9 mm 51
6 mm 17 Tripleks 10 mm 57
Armeeritud 6mm 28 Tripleks 13 mm 75
Mustriline kirdas 20 Tripleks 16 mm 118
Mustriline pronks 22 Tripleks 20 mm 200
Kuulikindel 23 mm 240  
Kuulikindel 38 mm 380
Kuulikindel 47 mm 56


Testitud standardite SFS-EN 356 jaSFS-EN 1063 järgi

Köetav klaas

 

kütte-eesmärgil tootenimega EL-Glass. Elektrotermilised klaasid on elektriseadmed ning nende kasutamisel ja paigaldamisel pingevõrku tuleb arvesse võtta kohalike ametivõimude poolt elektriseadmetele esitatavaid kasutus-, paigaldus- ja ohutusjuhendeid. EL-Glass tooted on testitud ja kantud aktsepteeritud elektriseadmete nimekirja. EL-Glass elektrotermilised klaasid on SGS FIMTEK No 04 poolt testitud ja FI-sertifitseeritud nii, et klaaspakette saab turvaliselt ühendada pingeallikatega vastavalt tootja poolt antud juhistele. EL-Glass klaasid on kahe- või kolmekordsed klaaspaketid. Kütte eesmärgiks kohandavates klaaspakettides paigaldatakse soojendatav klaasiosa toapoolseks klaasiks. Kahekordsetes klaaspakettides on mõlemad klaasid vähemalt 4mm paksusega karastatud turvaklaasid. Elektrotermilised klaasid on klaaspaketid ja nende valmistamine viiakse läbi vastavalt kvaliteedistandardis prEN1279 esitatud nõuetele. Klaaside valik on soovitatud nii, et 94% EL-Glass klaasidesse juhitud elektrivõimsusest muutub takistuskihis kasulikuks küttevõimsuseks, mis tõstab siseklaaside pinnatemperatuuri. Soojenenud klaasipinnad toimivad madalatemperatuuriliste soojuskiirgust tootvate pindadena. Elektrotermiliste EL-Glass klaaspakettide klaaside omadusi saab muuta vastavalt kasutamisotstarbele ulatuslikes piirides. Iga kasutamisotstarbe puhul on võimalik projekteerida optimaalne klaaskonstruktsioon, mille puhul kasutatava ruumi mikrokliima on kontrollitav. Inimene tunneb temperatuuride erinevust ebameeldiva tõmbetuulena juhul, kui klaasiosa ja ruumi temperatuuride vahe on 4oC või suurem. Juhul, kui akna läheduses olevate õhuvoolude kiirused on suuremad kui 0,15 m/s, arvestatakse neid, kui sisetingimuste hubasust vähendavat tegurit. Eluruumide temperatuuri püütakse hoida 20 – 22oC juures. Aknapindade temperatuuride olles 16-18oC juures kannatavad akna läheduses nii töö efektiivsus kui olmehubasus külma tõmbetuule tõttu. Samuti võivad probleeme põhjustada nimetatud puuduse tõttu vahetult akna alla paigutatud radiaatorite kõrge temperatuur või õhupuhurite kasutamine.   Elektrotermilisi klaase kasutatakse järgmistel juhtudel:   1. Peatamaks suurte klaasipindade poolt jahutatud õhumasside ülalt alla suunduvad kontrollimatud külmavoolud. 2. Tõstmaks siseklaasi pinnatemperatuuri kiirgustõmbe ja külmaaistingu kõrvaldamise eesmärgil olmehubasuse taseme tõstmiseks. 3. Niisutatud ruumides, kus on kõrge suhteline niiskus, kõrvaldamaks õhus sisalduva veeauru kondenseerumist või jäätumist kastepunktist madalama temperatuuriga klaasipindadele. 4. Sooja ruumipinna klaaselementide raamkonstruktsiooni külmasildade eemaldamiseks. 5. Poolsoojade või perioodiliselt kasutuses olevate pindade osaliseks või perioodiliseks kütmiseks. 6. Varjualuste või konstruktsioonilistest lahendustest johtuvate muul viisil raskesti köetavate pindade või alade soojendamiseks. 7. Osalise soojusallikana muude kütmismeetodite kõrval tasandamaks kütmise tipp-vajadust. 8. Ruumide ainsa soojusallikana. 9. Lume sulatamiseks klaasist varikatustelt.   EL-Glass pakettide küttevõimsuste määratlused.   Küttevõimsus on sõltuvuses välis- ja sisetemperatuuride erinevusest, kasutamistingimustest, klaasi soojus pidavusest, välispindade pinnatakistustest ning klaasilt nõutavast pinnatemperatuurist. Normatiivsed küttevõimsuste mõõtväärtused on järgmised:

80 W/m2 hoidmaks klaasi pinnatemperatuuri kastepunktist kõrgemal temperatuuril, veeauru kondenseerumise ärahoidmiseks.
120 W/m2 hoidmaks klaasi pinnatemperatuuri toatemperatuuril
200 W/m2 hoidmaks klaasi pinnatemperatuuri toatemperatuurist kõrgemal ja toimimaks kiirgusliku soojusallikana
300 W/m2 lume sulatamiseks klaasist varikatustelt.