Elementmaja projekt

Valmistame maju ja maja detaile tellija enda projekti või tüüpmaja projekti jä tüüpmajade arhitektuuris on võimalik teha muudatusi.

Pakume ka arhitektuursete projektide koostamise teenust.

Individuaalprojekti järgi toodetud maja hind on kallim vaid täiendavalt väljatöötatava projektdokumentatsiooni maksumuse võrra.


Ehitamiseks vajalikud dokumendid

 • Projekteerimise tingimused (projekteerimisluba), mille väljastab kohalik omavalitsus.
 • Krundi geodeetiline alusplaan (topogeodeetiline alusplaan), mille väljastab kohalik omavalitsus või krundi müüja või tellitakse geodeetidelt.
 • Tehnovõrkude valdajate poolt väljastatud tehnilised tingimused:
  - Vee ja kanalisatsiooni tehnilised tingimused. Saadakse trasside omanikult nõusolek liitumiseks või kaevu ehitamise luba vastavalt projekteerimise tingimustele.
  - Elektrivarustuse tehnilised tingimused, väljastab elektrienergia müüja.
 • Piiriprotokoll, saadakse kohalikust omavalitsusest, krundi / kinnistu müüjalt.
 • Kinnistusse kandmise otsus tellija nimele või krundi ostu-müügilepingust ärakiri.
 • Väljavõte vastava piirkonna detailplaneeringust.
 • Maaüksuse (katastriüksuse) plaan
 • Täisvalmis elementmajad

  Elementmajad, majaelemendid ja katusefermid.

  Tehases valmistatud elementidest maja on tänapäeval üha eelisatuim ehitusviis. Leides sobiva projekti saab toorehitise kätte ühe-kahe kuuga. Just kvaliteeti ja kiirust peetakse elementmaja eeliseks.

  Puidust maju on ehitatud juba palju aastaid ning praegused trendid näitavad tõusu keskkonna sõbralikule eluviisile. Elementidest puitmaju on toodetud 65 aastat. Puidust majade populaarsus kasvab kuna puit on tervislik materjal.

  Elementmaju saab tellida erinevas komplekteerituse astmes. Elementidest võib ehitada praktiliselt kõiki hooneid: eramaju, kortermaju, tootmishooneid ja palju muud.

  Eimur toodab suurelemente. Suureelemendid on tavaliselt terve seina suurused ja nende paigaldamiseks on vaja kraanat. Suurelementide tarnevalmidus on kõrge. Tehases paigaldatakse aknad, torud elektrikaablitele ja värvitud puitvooder

  Elementmaja eelised: Lühikese ajaga majakarbi püstitamine ja katuse alla viimine. Maja kõikide konstruktsioonide täpsed mõõtmed. Tootmine toimub kuivades ruumides, ilmastikutingimused ei mõjuta kvaliteeti. Kvaliteedikontroll toimub igas tootmislõigus. Tehases seadmetega tootmine tagab parema kvaliteedi kui käsitsi ehitamine. Ehitada on võimalik valmis vundamendile takistusteta aastaringselt. Soojapidavus vastab põhjamaade tingimustele. Elementmaja iga on pikk. Elementmaju on põhjamaades toodetud üle 65 aasta. Konstruktsioonidele on tehase garantii 10aastat. Soodne hind, mis on tingitud väiksemast töömahust ning materjalide ökonoomsemast kasutamisest. Lahendused sobivad nii ise ehitajale kui ka ehitusfirmale. Ogaplaat-katusefermide kasutamine tagab igasuguste katuste kiire ja täpse püstituse. Majakarbi ja fermide lihtne paigaldus. Valmis tüüpmajade projektid

  Ehitusaeg

  Tarnetähtaeg oleneb eelkõige kliendi poolt valitud arhitektuursest lahendusest. Kui klient on otsustanud meie tüüpmaja kasuks on tarnetähtaeg üldjuhul neli kuni kaheksa nädalat lepingu sõlmimise momendist ja ettemaksu laekumisest. Eriprojekti järgi toodetava majakomplekti tarnetähtaeg on kuus kuni kümme nädalat lepingu sõlmimise momendist ja ettemaksu laekumisest.

  Elementidest majakarbi püstitamine eelnevalt valmis ehitatud vundamendile võtab aega keskmiselt 1nädal

  Projekti kooskõlastused võtavad aega kuni 6 kuud.