Credit Card

2000a esimesel poolel oma tegevust Tallinnas alustanud äriühing on seoses Wisteria Grupi mõne endise kliendi toodangu ja selle valmistamise ,ning ka transpordi osakonna sunnitud vastu võtma muretekitavas seisukorras kust peamiselt võlglased meie ettevõttele ongi tulnud ,ning seega on olnud vajalik jätkata nii tellinuste vastuvõtmist endistelt Wisteria Grupi klientidelt ,kui ka põhitegevusala ehk võlgnikega läbirääkimiste pidamise ja konsultatsioonid võlgnikele maksegraafikute koostamise näol . Siiski on suudetud jätkata ka traditsioonilistes tegevusalades nagu metall ja puidutoodetest toodete valmistamine eritellimusel. Äriühing Wistare on Tallinnas tootnud ja valmistanud eritellimustöödena mitmeid puidust metall,alumiinium tooteid nagu aknaid,siseuksi,puidust karkassi elemente majadele,metallturvauksi,katuse katte ja kogu süsteemi turvaelemente jne.. Ehitanud välja Tallinnas ja selle lähiümbruskonnas mitmeid teevõrke,kommunikatsiooni süsteeme k.a kanalisatsiooni,ja sadevee trassid jne... Teostanud ka keerukamaid hüdroisolatsiooni töid. Alates 1990a ei ole meie kollektiivis juhtunud mitte ühtegi tõsisemat töö või tootmis õnnetust. Samuti ei ole juhtunud kordagi ,et meie poolt valmistatud tootetele oleks olnud vaja teostada garantii remonti ja nii on see olnud kuni tänaseni. 2002a ja 2003 ning 2004a on sõlmitud Wisteria Garupi ettevõtete ning Tuletõrje ja Päästeameti vaheline koostöö leping avarii tööde teostamiseks ehitusvaldkonnas,mille tulemusena saab meiega ühendust võtta ka 112 hädabinumbrile helistades , või siis üldnumbril 5094118. Alates 2002 a ei olnud olukorda,kus meilt avariiteenuse tellinud klient oleks pidanud ,meilt uuesti sama teenuse tellima . Äriühing Wistare on valmistanud Wisteria Grupi lepingute alusel ja paigaldanud metallturvauksi ka Tallinnas asuvatele kinnistutele mida haldab ja kasutab Tuletõrje ja Päästeamet. Puuduvad andmed ,et Tallinnas on suudetud Wisteria Grupi ettevõtete toodetud turvauksi avada murdvaraste poolt või oleksid metallturvauste ja muude eritellimustööna toodetud toodete kasutamisel 25a jooksul tekkinud kordagi tehnilised probleemid. Erinevalt laiemalt Eestis kasutusel olnud teede ehituse ja remondi poliitikast on sama 25 aastane garantii laienenud ka teede ehituses ja kommunikatsiooni trasside väljaehituses ja kanalisatsiooni tööde teostusel. Ainuüksi Eestis kogu Wisteria Grupi teede ehituse teostamise tulemina ei ole märgatud 25 aasta jooksul meie poolt asfalteeritud tee lõikudel seni veel teeauke? Ja seda kuni tänaseni. Wisteria Grupi poolt valmistatava kvaliteetset toodangut on võimalik ka tänaseni tellida mitmest Tallinnas asuvast Wisteria Grupi sidusettevõttelt ja meilt. Meie klientideks on olnud sajad tuhanded eraisikud ja juriidilised isikud ka Eesti Vabariigis. Wisteria Grupp on valmistanud alates 1990a sadu tuhandeid metallturvauksi ja aknaid ja muid metall puidu tooteid,ning teostanud teenuseid k a paigaldus töid meie valmistatud toodetele ja nii korteri ühistutele,eraisikutele kui ka riiklikele ettevõtetele,nagu Tallinnas asuvad koolid ,lasteaiad,ministeeriumid, kaitsejõududele ja kaitseväele kuuluvad asutused jne... Seoses Eesti VB ja tema lähiriikide majanduslikulust olukorrast lähtuvalt ei võta äriühing Wistare vastu tellimustöid ,mis puudutavad jaetellimusi ehk tellimustöid üksikutele toodetele nii nagu seda on tehtud varasemal perioodil vaid teretulnud on ainult projektipõhised pakkumised ,nagu ka näiteks tooted tervele kinnistu kompleksile või ühistule ,tellimused hulgitoodetele ja vastavad pakkumised jne. Kui kellelgi on informatsiooni ,et meie valmistatud toodete kvaliteet on kestnud alla 25 aasta,siis paluksime sellest teatada elektronposti aadressil info@wistare.com