Maksekaart

 

  Teostame üle maailma ja ka Tallinnas.

Wisteria Grupi ettevõtted on ehitanud välja Tallinnas ja selle lähiümbruskonnas mitmeid

kommunikatsiooni süsteeme k.a kanalisatsiooni,ja sadevee trasse jne... Ei ole juhtunud kordagi ,et meie poolt valmistatud tootetele oleks olnud vaja teostada garantii remonti ja nii on see olnud kuni tänaseni. Erinevalt laiemalt Eestis kasutusel olnud teede ehituse ja remondi poliitikast on sama 25 aastane garantii laienenud ka teede ehituses ja kommunikatsiooni trasside väljaehituses ja kanalisatsiooni tööde teostusel. Ainuüksi Eestis kogu Wisteria Grupi teede ehituse teostamise tulemina ei ole märgatud 25 aasta jooksul meie poolt asfalteeritud tee lõikudel seni veel teeauke? Ja seda kuni tänaseni.

Teostanud ka keerukamaid hüdroisolatsiooni töid.

Wisteria Grupi poolt valmistatava kvaliteetset toodangut on võimalik ka tänaseni tellida mitmest Tallinnas asuvast Wisteria Grupi sidusettevõttelt ja meilt. Meie klientideks on olnud sajad tuhanded eraisikud ja juriidilised isikud ka Eesti Vabariigis.