Maksekaart

.................................................

  Teostame üle maailma ja ka Tallinnas...............................................................................................................................................

Avariitööd: ...................................................................................................................................................................................................................................................................

Vundamendi avariitööd,hüdroisolatsioon....................................................

Katuste kiirparandus

Teede avariiremont

Elektri avariitööde organiseerimine

Kanalistsiooni ummistuste likvideerimine ,avariiremont,survepesu,reovee äravedu(fekaal)

Hoonete soojustamistööd

Kraanad ja tõstukid

Ohtlike puude langetamine

Turvauste ja aknapakettide kiirvalmistamine

Kuulikindlate klaaside tarne

Kuulikindlad turvauksed,valmistamine,paigaldus

Külmunud torustiku sulatus (lepingulised kliendid)

Lammutustööd,tehased,hooned,kõrgkraanad,metalli tükeldamine

Prügikonteinerid varisenud rusude kiirkoristus

EHITUSOSAKOND:

Ehitusload ja kooskõlastamine

Ehitusmaterjalide tootmine-raudbetoontooted,katused,ehituselemendid(seinad,laed),kaevud

Fassaaditööd,graniitkrohvimistööd,fassaadide soojustamine.

Katusealuste ümberehitus,majade soojustamine.

Vundamendi hüdroisolatsioonitööd.

Kanalisatsiooni trasside ja muude kommunikatsioonide rajamine.

Aiapiirete tootmine,paigaldamine,automaatika.Aknatrellid.

Kinnivara hooldus

Puit-metall-plastik (PVC) aknaraamide müük, valmistamine, paigaldus.

Puidust siseuste valmistamine.

Metallturvauste valmistamine, müük, paigaldus.

Elektritööde organiseerimine , Alajaamade väljaehitus,korrusmajade elektrisüsteemi paigaldus.

Tehaste, tööstuskomplekside, majade lammutustööd. Metalli ja ehitusprahi tükeldus ning äravedu ja ladustamine.

Teede ehitus, asfalteerimine ja remont.

Ehitus-ja remondijärgne puhastus,fassaadi pesu ,akende pesu kõrghoonetes.

Asfalteerimistööd.

Lammutustööd,tehased,hooned,kõrgkraanad,metalli tükeldamine

Haljastustööd,puude istutamine,raie,kivist platsid.

Ehitusobjekti järelvalve ja tööohutuse teenus.

Mööbli valmistamine ja müük.

Kanalisatsiooni trasside Survepesu kinnitutel.

TRANSPORDIOSAKOND:

Kohalik ja rahvusvaheline kaubavedu.

Veoteenus kolme tonnise kandejõuga veoautodest kuni kahekümne ühe tonnise kandejõuga furgoonautodeni.

Tagaluuktõstukiga kastiautod hüdrokraanaga (Fiskars).

Materjali, toidukaupade, ehitusmaterjalide transport.

Kaupade ekspedeerimine, kaupade pakkimine. Rahvusvaheline transport.

Transporttöölised tellimisel. Laadimistööd sadamates, raudteejaamades.

Kolimisteenus - klaverite, pianiinode, tööstusseadmete, seifide, büroo-ja laoseadmete

transport, pakkimine. Kolimiskastid, mööbli montaaz ja vedu. Mööbli kokkupanek ja lahtivõtmine, pakkimine.

Veoautode rentimine. Veoautode kap. remont, tagavaraosade tellimine.

Tualettide, WC-de, käimlate settekaevude (kogumiskaevude) tühjendamine. , ummistuste likvideerimine.

Survepesu.

Meditsiiniline transport

Med transport 24 h (ööpäev läbi)

Meditsiiniline transport ( haigete transport ) teostatakse autoga ja põhimõttelt voodist-voodisse.

Selleks kasutame kas kandetooli või kanderaami. Tänu eelmainitule tagame kõrgema kvaliteediga meditsiinilise transpordi..

Võimalus mõõta vererõhku, veresuhkrut, ja saturatsiooni (hapniku sisaldust veres),

manustada hapnikku jne.

Kasutame spetsiaalset haigete raami, mis võimaldab haigel olla transpordi ajal pikali või poolistuvas asendis.

Peale meditsiinilise transpordi saadame haiglas või tervishoiuteenuse osutaja juures vajadusel lühikestel protseduuridel

(röntgen, läbivaatus jne.) ning soovi ja võimaluse korral oleme toeks ja abiks protseduuri ajal.

Pakume ka meditsiinilist personali erinevate ürituste esmaabialaseks julgestamiseks.

Kaasaskantav hapniku kontsentraatori XY-3 30%-90% hapnikku concentration 490 EUR

Raamatupidamise teenustööd.